Lisan :  Türkçe     English
 

Yaklaşımımız

Koçluk yaklaşımımız, kurumlarda üst kademelerdeki, hizmet sektöründe ortaklık kademelerindeki ve Sivil Toplum Örgütlerinde yönetim kademelerindeki liderlerin ihtiyacına göre şekillendirilmiştir.

Başarılı bir uyum görüşmesini takiben, danışanlar, kuruma özel tasarlanmış ve programa göre belirlenmiş bir süre (genellikle 8- 12 ay) bizimle çalışmayı kabul ederler. Bu süre, danışanın ihtiyacı sebebiyle belirli bir konu üzerinde odaklanmış ve acil ise daha kısa olabilir (İlk 90 gün programları veya sunum becerileri koçluğu vb).  Koçluk görüşmeleri genellikle yüz yüze gerçekleştirilir, telefon ve e-mail yoluyla da desteklenir.

Programın ilk basamaklarında danışanlarımız ile çalışmanın hedefleri üzerinde anlaşmaya varırız.  Eğer kurum  ilk adım olarak bir bilgilendirme ile hedefler konusunda  katkıda bulunursa bu görüşler de göz önüne alınır.

Genel olarak danışanın gündemi, kısa dönemli hedeflerin ve uzun dönemli beklentilerin nasıl yakalanacağı, bugünün zorlayıcı konuları ile nasıl baş edileceği,  yarının stratejik fırsatlarının nasıl oluşturulacağı, işte ve iş dışında zamanın etkin kullanımı, şimdiki pozisyonunda daha başarılı olmak ve sonraki görevlere, rollere hazırlanmak gibi konuları içerir.  Amaçlar doğrultusunda ne kadar yol alındığı, yani çalışmanın başarısı süreç boyunca periyodik olarak gözden geçirilir.

Her insanın, değişik durumlarda değişik ihtiyaçları olduğu göz önüne alınarak programımızı kişiye özel olarak uyarlarız. Bazen, danışanlarımıza koçluk programına bilgi sağlamak için ek veriler edinmelerini tavsiye ederiz. Örneğin, çalışma arkadaşlarından geri bildirim almak ya da psikometrik değerlendirmeler gibi. Danışanlarımız, genellikle bu tarz bilgilere ulaşmak konusunda yardımcı olmamızı isterler (Kurum içinde danışanla ilgili 360 derece değerlendirme görüşmeleri yapmak, kişilik testleri uygulamak,vb).
 
Danışan ile koç arasında olup bitenler tamamiyle gizlidir. Kimi durumlarda danışana, üzerinde çalıştığı konuları bazı açılardan iş arkadaşları ile paylaşmasını ya da bağlı bulunduğu yöneticisine bilgi vermesini tavsiye edebiliriz. Ancak bu tamamiyle danışanın iradesindedir ve onunla ilgili bilgi kesin bir gizlilikle korunur.

 
 
mentor