Lisan :  Türkçe     English

 

mentor

 

Haberler

Women and Men Senior Leaders – Similarities and Differences

February 2013


This research compares the findings from the coaching conversations with 120 women we coached in a year with those for a parallel sample of 120 men from the 330 men we coached in a similar period.

more...
Why are there so few women in executive roles?

March 2012


Following the Davies report the encouraging development in the debate about women  is that the focus has switched from the numbers of women on boards to how to improve the pipeline of executive women. This prompted us to analyse the non confidential data from our coaching of women over the last 12 months – a cohort of 120 senior females out of a total of 450 executives’.

more...

Basında Biz

Harvard Business ReviewAralık 2013 Platin Dergisi
Aralık 2013 Capital Dergisi


Temmuz - Ağustos 2013 Popüler Yönetim Dergisi


29 Nisan 2013 Avea“Yönetim Kurullarında Daha Çok Kadın İçin Şirketlerarası Mentorluk Programı”nın altıncı menti buluşmasına AVEA ev sahipliği yaptı

AVEA CEO’su Erkan Akdemir;
"Kadınlar yönetim kurulu üyesi de başkanı da olabilir, önemli olan bilgi ve deneyim"

Praesta Türkiye tarafından başlatılan “Yönetim Kurullarında Daha Çok Kadın İçin Şirketlerarası Mentorluk Programı”nın menti buluşmasında “yönetim kurulu üyesinin rolünü” tartışıldı. Yönetim kurullarının deneyimli isimlerinin, kadın yöneticilerle tecrübelerini paylaştığı toplantıda başarılı bir kurulun birbirini tamamlayan üyelerden oluştuğu vurgulandı.

Türkiye’deki şirketlerin yönetim kurullarındaki kadınların sayısını artırmak üzere başlatılan “Yönetim Kurullarında Daha Çok Kadın İçin - Şirketlerarası Mentorluk Programı”nın menti buluşması AVEA CEO’su Erkan Akdemir’in ev sahipliğinde AVEA Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşti.

Preasta Türkiye Yönetici Ortağı Hande Yaşargil’in yönettiği ve yönetim kurulu üyesinin rolünün tartışıldığı panelde AVEA CEO’su Erkan Akdemir, Şölen Çikolata Yönetim Kurulu üyesi Hazım Ellialtı, Avukat Aydoğan Semizer ve Turkven Ortağı ve Yöneticisi Sepin Sinanlıoğlu İnceer konu ile ilgili görüşlerini paylaştılar. Toplantıda, yönetim kurullarının bu deneyimli isimleri geleceğin yönetim kurulu üyeleri ve başkanları olmaya aday kadın yöneticilere tecrübelerini, öğütlerini ve yönetim kurullarının geleceğine ilişkin görüşlerini aktardılar. Geleceğin yönetim kurulu üyesi adayı mentilerin ilgi ile izledikleri konuşmacılar, yönetim kurullarında görev üstlenecek bir kişide bulunmasında önemli gördükleri özellikleri sıraladılar ve kadın üyelerin de bulunduğu yönetim kurullarının, sadece erkeklerden oluşan kurullara göre farklarını vurguladılar.

 

“Kadınların olduğu yönetim kurulları daha sakin geçiyor”

AVEA CEO’su Erkan Akdemir ise yönetim kurullarındaki görev dağılımda Yönetim Kurulu Başkanı’nın rolünü gündemi ve kararları belirleyen kişi olarak tanımladı. Üyelerde aranan özellikleri ise “sektör deneyimine sahip olmak veya tamamlayıcı olmak” şeklinde ifade eden Akdemir, farklı seslerin ve birbirlerini destekleyen tamamlayan kişilerin oluşturduğu yönetim kurullarının daha başarılı olacaklarını belirtti. Akdemir "kadınlar yönetim kurulu üyesi de başkanı da olabilir, önemli olan bilgisi ve deneyimi" dedi ve aralarında kadınların da bulunduğu yönetim kurullarında toplantıların daha sakin ve yumuşak geçtiğini ifade etti.

Hazın Ellialtı: “İcracı deneyim çok önemli”
Şölen Çikolata Yönetim Kurulu üyesi Hazım Ellialtı, görüşlerini aktardığı konuşmasında yönetim kurullarında yer almadan önce iyi bir icracı deneyimine sahip olmanın önemine değindi. Sektör deneyiminin ve yönetim kurulunda üstlenilen uzmanlık alanındaki tecrübenin de önemli olduğunu belirten Ellialtı, aralarında kadın üyelerin bulunduğu yönetim kurullarında kuralların ve usullerin daha iyi uygulandığının altını çizdi.
50 yıllık meslek yaşamı boyunca pek çok şirket ve holdingde yönetim kurulu üyeliği yapan hukukçu Aydoğan Semizer ise konuşmasında kadınların aynı anda pek çok alana odaklanma yeteneği olduğunu kariyer, aile, anne olmak gibi farklı işlevleri paralel olarak yürütme becerisine sahip olduklarını belirtti. Semizer, kadınların son 20 yılda iş yaşamında büyük bir atılım gerçekleştirdiklerini ifade etti ve "Yönetim kurullarında yetkin profesyonellere duyulan ihtiyaç giderek artıyor, şirketler gerçek anlamda anonimleştikçe başarılı kadın yöneticiler yönetim kurullarında çok daha fazla yer alacaklardır” dedi.

Turkven Ortağı ve Yöneticisi Sepin Sinanlıoğlu İnceer ise yaptığı konuşmada hemcinsi olduğu mentilere, bulunduğu yönetim kurulu üyelikleri sırasında üstlendiği rolü, uzmanlığın yönetim kurullarına katkı sağlamadaki öneminin altını çizdi.  İnceer, "yıllardır yönetim kurullarında fon temsilcisi olarak yer alıyorum, profesyonelce iş yapmak önemli, cinsiyet ikinci planda" dedi.

PRAESTA Türkiye tarafından başlatılan, “Yönetim Kurullarında Daha Çok Kadın İçin Şirketlerarası Mentorluk Programı” kapsamında Türk iş dünyasının önde gelen 40 iş lideri, farklı şirketlerden kadın yöneticilere yönetim kurulları koltuklarına hazırlanmaları için mentorluk yapıyor. Bir yıl boyunca ikişer saatlik 10 toplantıda mentileriyle bir araya gelecek olan mentorlar, bu alandaki bilgi birikimlerini, tecrübelerini ve vizyonlarını paylaşarak hem yönetim kurullarındaki kadın yönetici sayısını artırmak hem de Türkiye’nin ‘bağımsız yönetim kurulu üyesi havuzu’nu zenginleştirmek üzere çalışıyorlar.

Programa katılan kadın yöneticiler ise program sayesinde, etkisi yüksek iş liderleriyle iletişim ve ilişki kurma fırsatı bulurken kariyerlerinde bundan sonra atacakları adımlarda Türkiye’nin en önde gelen işadamlarından, yöneticilerden ya da danışmanlardan rehberlik almış olmanın avantajlarına sahip oluyorlar. Ayrıca mentorları sayesinde kurumsal yönetim ilkeleriyle yönetim kurulu üyelerinden beklentiler konusunda bilgilerini artırarak yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilmelerine katkıda bulunacak iletişim ağlarını da genişletiyorlar.

Dünyanın pek çok ülkesinde yapılan araştırmalar, kadınlarla erkeklerin bir arada çalışmasının iş sonuçları, karlılık, hisse performansı, iş ortamının verimliliği gibi konularda olumlu katkısı olduğunu gösteriyor.

Bilgi için: www.yonetimkurulundakadin.com/TR,
Ogilvy PR, Zozan Avcı, zozan.avci@ogilvy.com , 0212 339 83 2512 Şubat 2013 Turkcell

“Yönetim Kurullarında Daha Çok Kadın İçin Şirketlerarası Mentorluk Programı” üyeleri, “Bağımsız Kadın Direktörler Projesi” yetkililerini ağırladı

Daha çok kadın için programlar arası
güç birliği

Daha çok kadın yöneticinin yönetim kurullarında yer almasını sağlamak amacıyla yürütülen “Yönetim Kurullarında Daha Çok Kadın İçin Şirketlerarası Mentorluk Programı”nın mentileri Turkcell ev sahipliğinde bir araya geldi ve bu alanda yürütülen bir başka çalışma olan “Bağımsız Kadın Direktörler Projesi” arasında ilk kez bir buluşma gerçekleşti. Toplantıda iki proje arasında güç birliğine gidileceği konuşuldu.

Praesta Türkiye tarafından Forbes Türkiye işbirliği ile başlatılan “Yönetim Kurullarında Daha Çok Kadın İçin Şirketlerarası Mentorluk Programı”nın menti buluşması bu kez Turkcell ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu’nun, halka açık şirketlerin bağımsız yönetim kurulu üyelikleri için kadın üyelere öncelik verilmesi amacıyla hayata geçirdiği “Bağımsız Kadın Direktörler Projesi” temsilcileri, menti buluşmasına katılarak projenin yaklaşımını anlattı ve detaylı bilgi verdi. İki projenin, yönetim kurullarında daha çok kadın üyenin yer alabilmesi yönünde kamuoyunda farkındalık yaratılması için ortak çalışmalar yürütülebileceği konuşuldu.

“Yeterli sayıda nitelikli kadın var”

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu ve Bağımsız Kadın Direktörler Projesi Direktörü Prof. Dr. Melsa Ararat projenin, halka açık şirketlere üçte bir oranında bağımsız yönetim kurulu üyesi kotası getiren SPK düzenlemesinin uygulanmasında, kadın üyelere öncelik verilmesini sağlamak amacıyla hayata geçirildiğini belirtti. Bugün halka açık 412 şirketin sadece 218’inin yönetim kurulunda kadın olduğunu belirten  Ararat, bu kadınların çoğunun da aile fertleri veya hissedar olduğuna dikkat çekti. SPK düzenlemesini fırsat olarak gördüklerini belirten Ararat, Tebliğe göre 190 (rakamı kontrol edelim) kadın adaya ihitiyaç olduğunu ve en önemli çözümün  kota uygulaması olduğunu söyledi. Türkiye’de yönetim kurullarında yer alabilecek nitelikte cok sayıda kadın yöneticinin olduğuna dikkat çeken Ararat, “Projemiz kapsamında yaptığımız çalışmayla halka açık şirketlerin yönetim kurullarında görev alabilecek 260 yetkin ve yetenekli kadın öne çıktı. Kısa sürede bu rakama ulaştık, bu havuzun gelişmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.
Projenin stratejik ortağı Egon Zehnder’den Murat Yeşildere de başta işbirliğine açık olmak, harmoni yaratabilmek olmak üzere kadınlara özgü özelliklerin yönetim kurullarına çok önemli katkılar sağlayabileceğini kaydetti. Ayrıca SPK’da belirlenen ideal durumla mevcut durumda aranan üye profili arasında farklılıklar bulunduğunu, yürütülen projelerle bunun azalacağını umduğunu belirtti.

Süreyya Ciliv: “Camdan tavanlar hayali,
bu salondaki kimse için sınır yok”

Turkcell evsahipliğinde düzenlenen menti buluşmasının açılışında  konuşan Turkcell CEO’su Süreyya Ciliv de iyi bir liderin nasıl olması gerektiğine dair tecrübelerini kadın yöneticilerle paylaştı. İş yaşamının 30. yılında olduğunu belirten Ciliv, her bireyin potansiyelinin kendine çizdiği sınırların çok ötesinde olduğunu belirterek, kadın yöneticilerden kendilerine sınır koymamalarını istedi. Ciliv, yönetim kurullarına aday kadınlara başarının formülü ise şu sözlerle aktardı:
“Kendinize limit koymayın, odaklandığınız konuyu çok iyi bilin ve geleceğin işlerine göre kendinizi konumlandırın. Böylece rüzgar arkanıza geçer ve hızla mesafe alırsınız.”

Gelişim Komitesi’nde 4 önemli isim

Toplantıda ayrıca, kadın adayların yönetim kurullarına daha iyi hazırlanmalarına yön göstermek için oluşturulan Gelişim Komitesi üyeleri de mentilerle tanıştırıldı. Dr. Yılmaz Argüden’in başkanlık edeceği komitede, İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi olarak görev yapmakta olan Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Egon Zehnder Yönetici Ortağı Murat Yeşildere ve MCT Danışmanlık Yönetici Ortağı Tanyer Sönmezer  yer alıyor.

Gelişim Komitesi üyeleriyle mentiler arasında gerçekleşen sohbet toplantısında Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan,  kadınların dünyayı makro olarak okumalarının ve bunun kurumlara yapacağı katkının önemine dikkat çekerek, yeni dünya düzeninin kadına biçtiği tüketici rolünü tüm kadınların iyi anlayıp karşı çıkmalarını önerdi. Arıboğan, program kapsamındaki tüm mentilerin bugün yönetim kurullarında görev yapmaya hazır olduklarına inandığını da kaydetti. Komitenin Başkanı Dr. Yılmaz Argüden de “ideal bağımsız yönetim kurulu üyesi” diye bir şey olamayacağını belirterek, herkesin bazı şirketler için ideal olabileceğini vurgulayarak, mentilerin kendi güçlü alanlarına odaklanmalarına işaret etti.

Program Hakkında:
PRAESTA Türkiye ve Forbes Türkiye işbirliği ile başlatılan, “Yönetim Kurullarında Daha Çok Kadın İçin Şirketlerarası Mentorluk Programı” kapsamında Türk iş dünyasının önde gelen 39 iş lideri, farklı şirketlerden kadın yöneticilere yönetim kurulları koltuklarına hazırlanmaları için mentorluk yapıyor. Bir yıl boyunca ikişer saatlik 10 toplantıda mentileriyle bir araya gelen mentorlar, bu alandaki bilgi birikimlerini, tecrübelerini ve vizyonlarını paylaşarak hem yönetim kurullarındaki kadın yönetici sayısını artırmak hem de Türkiye’nin bağımsız yönetim kurulu üyesi havuzunu zenginleştirmek üzere çalışıyorlar.
www.yonetimkurulundakadin.com/TR,

Daha Fazla Bilgi İçin: Ogilvy PR, Zozan Avcı – zozan.avci@ogilvy.com , 0212 339 83 25
26 Kasım 2012 Coca Cola

“Yönetim Kurullarında Daha Çok Kadın İçin Şirketlerarası Mentorluk Programı”nda dördüncü buluşma, Coca-Cola’nın evsahipliğinde gerçekleşti

 

Clark; “Biz kadınlar önce yapabileceğimize inanmalıyız çünkü kendimize güvenirsek başarabiliriz”

Praesta Türkiye tarafından Forbes Türkiye işbirliği ile başlatılan
“Yönetim Kurullarında Daha Çok Kadın İçin Şirketlerarası Mentorluk Programı”nın dördüncü buluşmasında düzenlenen panelde konuşan Coca-Cola Entegre Pazarlama İletişimi Başkan Yardımcısı Wendy Clark; “Biz yapabileceğimize inanmalıyız çünkü kendimize güvenirsek başarabiliriz. Yapabileceğimize inanmalı ve işin içine dalmalıyız” dedi

Türkiye’deki şirketlerin karar verici koltuklarındaki kadınların sayısını artırmak üzere başlatılan “Yönetim Kurullarında Daha Çok Kadın İçin - Şirketlerarası Mentorluk Programı”nın dördüncü metni buluşması, Coca-Cola’nın ev sahipliğinde düzenlenen  “Kadınlar her şeye sahip olabilir mi?” başlıklı panel çerçevesinde gerçekleştirildi.  Ergun Babahan’ın moderatörlüğündeki panele konuşmacı olarak Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölümü Başkanı Galya Frayman Molinas, Coca-Cola Entegre Pazarlama İletişimi Başkan Yardımcısı Wendy Clark ve programın mentorlardan Bayazıt Danışmanlık Hizmetleri’nin kurucusuTayfun Bayazıt katıldı.

Coca-Cola Meyve Suları Genel Müdürü Sedef Salıngan Şahin’in hoş geldiniz konuşmasının ardından başlayan panelde kadınların üstlendikleri farklı rollere dikkat çeken Coca-Cola Entegre Pazarlama İletişimi Başkan Yardımcısı Wendy Clark şunları söyledi; “Kadınlar, kadın olmanın yanında hem anne, hem eş, hem çalışan gibi misyonlarıyla süper kadın olmaya çalışıyorlar. “Yardımcı olabilir misin?” diye sorsanız hemen her kadından “Evet bunu yapabilirim..” cevabını alırsınız. Çünkü böyle bir misyonumuz var. İş hayatında birçok başarılı insan var, bu nedenle bizler  farkındalık yaratmalıyız. İnsanların, bizim söylememize gerek kalmadan yaptıklarımızın farkına varmalarını sağlamamız gerekiyor. Biz yapabileceğimize inanmalıyız çünkü kendimize güvenirsek başarabiliriz. Erkekler  kadınlar kadar detaycı değil, daha kolay risk alabiliyorlar. Biz de yapabileceğimize inanmalı ve işin içine dalmalıyız. Şirketin gelişimine katkıda bulunmalıyız.”

Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölümü Başkanı Galya Frayman Molinas, ise paneldeki konuşmasında, toplulukların gelişiminin cinsiyet çeşitliliğiyle değil daha iyi bir dünya, daha iyi bir aile, daha iyi bir iş hayatıyla olacağını belirterek, “Yeni dünya dinamikleri de bu yönde. Özel sektörde % 25 kadın var. Bu sayı önümüzdeki dönemde daha da artacak, iş dünyasında böyle bir denge çok daha yararlı olacak. Başarısız olduğumuzu düşünüp pes etmemeliyiz. Resmin bütününü masaya koyup, şeffaf bir şekilde bakmak gerek. Kendimize inanmalı tercihlerimizi bu yönde kullanmalıyız, kişiliğimiz bu noktada önemli. Biz diğerlerinden farklı olduğumuz için buradayız. bu önemli bir nokta” dedi.

Bayazıt Danışmanlık Hizmetleri’nin kurucusu ve programın mentorlarından biri olan Tayfun Bayazıt ise konuşmasında, Avrupa ile Türkiye’yi karşılaştırarak, “Şu an Türkiye'de olduğu gibi Avrupa'da da şirketlerin yönetim kurullarda çok fazla kadın yönetici yok. Aslında kurullarda kadınların rolü ve katkısı daha farklı, farklı yaklaşımlar sergileyebiliyorlar. İş hayatında kurullarda başarı göstermiş pek çok kadın var, çeşitliliğin önemi burada görülüyor zaten. Bu yüzden kadın-erkek ayrımı yapmadan üstümüze düşeni yapmalıyız. Benim yaklaşımım kısa dönemde olmasa bile gelecek stratejilerimizi oluştururken bu noktadaki yapıcı uygulamaların ihmal edilmemesi gerektiği. Önemli olan cinsiyet ayrımı değil, takımın bütün olması. Çünkü sizin motivasyonunuz ve katkınız aynı zamanda takımı ve takım liderini de motive eder. Günün sonunda takımın başarısı için çalışıyoruz” dedi.

PRAESTA Türkiye ve FORBES Türkiye işbirliği ile başlatılan, “Yönetim Kurullarında Daha Çok Kadın İçin Şirketlerarası Mentorluk Programı” kapsamında Türk iş dünyasının önde gelen 39 iş lideri, farklı şirketlerden kadın yöneticilere yönetim kurulları koltuklarına hazırlanmaları için mentorluk yapıyor. Bir yıl boyunca ikişer saatlik 10 toplantıda mentileriyle bir araya gelecek olan mentorlar, bu alandaki bilgi birikimlerini, tecrübelerini ve vizyonlarını paylaşarak hem yönetim kurullarındaki kadın yönetici sayısını artırmak hem de Türkiye’nin ‘bağımsız yönetim kurulu üyesi havuzu’nu zenginleştirmek üzere çalışıyorlar.

Programa katılan kadın yöneticiler ise program sayesinde, etkisi yüksek iş liderleriyle iletişim ve ilişki kurma fırsatı bulurken kariyerlerinde bundan sonra atacakları adımlarda Türkiye’nin en önde gelen işadamlarından, yöneticilerden ya da danışmanlardan rehberlik almış olmanın avantajlarına sahip oluyorlar. Ayrıca mentorları sayesinde kurumsal yönetim ilkeleriyle yönetim kurulu üyelerinden beklentiler konusunda bilgilerini artırarak yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilmelerine katkıda bulunacak iletişim ağlarını da genişletiyorlar.

Dünyanın pek çok ülkesinde yapılan araştırmalar, kadınlarla erkeklerin bir arada çalışmasının iş sonuçları, karlılık, hisse performansı, iş ortamının verimliliği gibi konularda olumlu katkısı olduğunu gösteriyor.

Bilgi için: www.yonetimkurulundakadin.com/TR,
Capitol Ogilvy PR, Diğdem Oğuz +90 (212) 339 8394, digdem.oguz@ogilvy.com
4 Ekim 2012 Unilever

“Yönetim Kurullarında Daha Çok Kadın İçin Şirketlerarası Mentorluk Programı”nda üçünü buluşma, Unilever’in evsahipliğinde gerçekleşti

 

Westerman: “Yönetim kurullarındaki kadınların sayısının artması erkeklerin desteği ile mümkün”

Praesta Türkiye tarafından Forbes Türkiye işbirliği ile başlatılan
“Yönetim Kurullarında Daha Çok Kadın İçin Şirketlerarası Mentorluk Programı”nın üçüncü buluşmasında düzenlenen panelde konuşan Rothschild Küresel Finansman Danışmanlığı Bölümü Genel Müdürü ve “ 30 % Club” yürütme kurulu üyesi Sian Westerman erkek yöneticilerin desteğinin önemini vurguladı

Türkiye’deki şirketlerin karar verici koltuklarındaki kadınların sayısını artırmak üzere başlatılan “Yönetim Kurullarında Daha Çok Kadın İçin - Şirketlerarası Mentorluk Programı”nın üçüncü buluşması, Unilever Türkiye, Rusya, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Asya ve Kafkasya Bölgesi İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Steven Gross  ile mentilerden Unilever’in en büyük global markalarından biri olan OMO “Kirlenmek Güzeldir” markasının Global Başkan Yardımcısı Zeynep Yalım Uzun ’un ev sahipliğinde düzenlenen bir panel ile gerçekleştirildi.

“Cinsiyet Çeşitliliği” başlıklı panele konuşmacı olarak, Rothschild Küresel Finansman Danışmanlığı Bölümü Genel Müdürü Sian Westerman  ile ARGE Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı ve Rothchild Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Argüden katıldılar. Panele programın mentorlarından Coca-Cola Avrasya ve Afrika Grup Başkanı Ahmet Bozer de katkıda bulundu.

Yönetim Kurullarında kadın sayısının arttırılması amacıyla İngiltere’de başlatılan “30 % Club” yürütme kurulu üyesi de olan Sian Westerman, konuşmasında daha çok kadının yönetim kurulunda görev alabilmesi için koltuğu almakta ısrarlı olması gerektiğini belirterek şunları söyledi. “Kadınlar bu amaç için daha fazla varlık göstererek bu konuma sahip çıkmalı ve mutlaka deneyimlerini en üst düzeyde yani yönetim kurullarında değerlendirmeli. Ancak, kadın hem iş hayatında hem de sosyal hayatta daha fazla sorumluluklar taşıyor. Bu nedenle de üst düzey yönetimindeki kadın sayısının artmasında erkeklerin büyük sorumluluğu var. Aslında burada da erkeklere iş düşüyor. Kadın, tüm rolleri arasında önemli bir yer tutan  kariyer açısından ulaşmak istediği noktaya yükselebilmek için erkeklerden de destek almak zorunda.”

Programın mentorlarında biri olan Yılmaz Argüden ise konuşmasında takım olmanın önemine değindi ve “Yönetim kurullarında daha fazla kadın olmasının oluşturacağı farklılık ve çeşitlilik mutlaka yönetim kurullarına farklı bir vizyon kazandıracak. World Economic Forum'a göre Türkiye'nin yönetim kurullarında kadın sayısı olarak Avrupa'da iyi bir durumda olduğumuz görülüyor ancak daha iyi ve daha etkili olmalıyız” dedi.
 
PRAESTA Türkiye ve FORBES Türkiye işbirliği ile başlatılan, “Yönetim Kurullarında Daha Çok Kadın İçin Şirketlerarası Mentorluk Programı” kapsamında Türk iş dünyasının önde gelen 39 iş lideri, farklı şirketlerden kadın yöneticilere yönetim kurulları koltuklarına hazırlanmaları için mentorluk yapıyor. Bir yıl boyunca ikişer saatlik 10 toplantıda mentileriyle bir araya gelecek olan mentorlar, bu alandaki bilgi birikimlerini, tecrübelerini ve vizyonlarını paylaşarak hem yönetim kurullarındaki kadın yönetici sayısını artırmak hem de Türkiye’nin ‘bağımsız yönetim kurulu üyesi havuzu’nu zenginleştirmek üzere çalışıyorlar.

Programa katılan kadın yöneticiler ise program sayesinde, etkisi yüksek iş liderleriyle iletişim ve ilişki kurma fırsatı bulurken kariyerlerinde bundan sonra atacakları adımlarda Türkiye’nin en önde gelen işadamlarından, yöneticilerden ya da danışmanlardan rehberlik almış olmanın avantajlarına sahip oluyorlar. Ayrıca mentorları sayesinde kurumsal yönetim ilkeleriyle yönetim kurulu üyelerinden beklentiler konusunda bilgilerini artırarak yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilmelerine katkıda bulunacak iletişim ağlarını da genişletiyorlar.

Türk iş dünyasındaki şirketlerin yönetim kurullarında çeşitliliğin artmasının iş sonuçlarına ve ortamına yapacağı katkılardan maksimum yararlanmak amacıyla başlatılan program, geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen mentor-menti görüşmelerinin ardından üç kadın yöneticinin yönetim kurullarına atanmasıyla daha şimdiden başarılı sonuçlar sergilemeye başladı. Yönetim kurullarına atanan yöneticiler Akfen Holding Yönetim Kurulu üyeliğine atanan TAV Yatırımcı İlişkileri Uzmanı Pelin Akın,  Şok Marketler Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Yıldız Holding Kurumsal İletişim Genel Müdürü Zuhal Şeker ve Ülker International Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Yıldız Holding İnsan Kaynakları Genel Müdürü Ege Karapınar oldu.

Dünyanın pek çok ülkesinde yapılan araştırmalar, kadınlarla erkeklerin bir arada çalışmasının iş sonuçları, karlılık, hisse performansı, iş ortamının verimliliği gibi konularda olumlu katkısı olduğunu gösteriyor.

Bilgi için: www.yonetimkurulundakadin.com/TR,
Capitol Ogilvy PR, Diğdem Oğuz +90 (212) 339 8394, digdem.oguz@ogilvy.com9 Ağustos 2012 Borusan Holding, Perili Köşk

“Yönetim Kurullarında Daha Çok Kadın İçin Şirketlerarası Mentorluk Programı” katılan kadın yöneticilerin başarısı;

Üç ayda üç kadın yönetici yönetim kurullarına atandı

Praesta Türkiye tarafından Forbes Türkiye işbirliği ile başlatılan
“Yönetim Kurullarında Daha Çok Kadın İçin Şirketlerarası Mentorluk Programı” ilk üç ayda üç kadın yönetim kurulu üyesi  çıkardı. Akfen Holding bir, Yıldız Holding ise iki kadın yönetim kurulu üyesi atadı!

 

Türk iş dünyası tarafından, işgücü potansiyelinin daha fazlasını kullanmak, yönetim kademelerinde ‘kadın perspektifinden daha fazla yararlanmak’ ve Türkiye’deki şirketlerin karar verici koltuklarındaki kadınların sayısını artırmak üzere başlatılan “Yönetim Kurullarında Daha Çok Kadın İçin - Şirketlerarası Mentorluk Programı” sadece üç ayda 3 kadın yöneticinin yönetim kurulu üyeliklerine atanmasına katkıda bulundu.

Geçtiğimiz hafta programın katılımcıları mentiler Borusan Holding’in ev sahipliğinde Periliköşk'te gerçekleşen toplantı bir araya geldiler. Toplantıda açıklamaya göre, TAV Yatırımcı İlişkileri Uzmanı Pelin Akın, Akfen Holding,  Yıldız Holding İnsan Kaynakları Genel Müdürü Ege Karapınar Ülker International ve  Yıldız Holding Kurumsal İletişim Genel Müdürü Zuhal Şeker Söylemez ise Şok xxxx Yönetim Kurulu üyesi oldular.

“Yönetim Kurullarında Daha Çok Kadın İçin - Şirketlerarası Mentorluk Programı”nın gelişim toplantılarının sürürken, yönetim kurulu koltuklarına hazırlanan metniler programın Türkiye temsilcileri  Praesta Türkiye’nin yönetici ortağı  Hande Yaşargil ve program ortaklarında Forbes Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Burçak Güven  ile durum değerlendirmesi yaptılar. Periliköşk’teki toplantıda, mentor-menti buluşmalarının ne kadar verimli geçtiği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu ve bundan sonraki aşamalar tartışıldı.  

 “Yönetim Kurullarında Daha Çok Kadın İçin - Şirketlerarası Mentorluk Programı” nüfusun yarısını oluşturan kadınların, karar mercilerine ulaşmasının önündeki sistemsel engelleri kaldırmayı amaçlıyor. İlk kez 2004 yılında İngiltere'de başlayan ve dünyaya yayılan bu programda, ülkelerin en önde gelen şirketlerinin yönetim kurulu başkanları, yüksek potansiyelli kadın yöneticilere mentorluk yapıyor.

Türkiye’de ilk kez bu yıl gerçekleştirilen program, kadın profesyonellerin iş dünyasının önde gelen yöneticilerinden oluşan mentorların desteği ile tecrübe kazanmasına katkıda bulunmayı ve zirve yolundaki en büyük engellerden biri olan önyargıların yıkılması için kamuoyunda farkındalık yaratmayı hedefliyor. “Yönetim Kurullarında Daha Çok Kadın İçin - Şirketlerarası Mentorluk Programı” bu hedefle, Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin kurucularını, yönetim kurulu başkanlarını ve liderlerini; eğitimli, başarılı ve yüksek potansiyelli kadın yöneticileriyle bu mentorluk platformunda buluşturuyor.

Program çerçevesinde her mentor eşleştirildiği bir kadın yöneticiye, “yönetim kurulunda görev almanın inceliklerini” öğrenmesi konusunda bir yıl süresince ikişer saatlik 10 toplantı aracılığıyla rehberlik ederek, tecrübe eksikliğini ortadan kaldırmak için deneyimlerini paylaşıyor. Mentor rolünü üstlenen iş liderleri bu proje ile yönetim kurulu üyeliği yolunda, çeşitliliği yüksek bir yetenek havuzunun oluşmasına katkı sağlarken, bilgi, tecrübe ve birikimlerini, iş dünyasında ve toplumda önemli bir dönüşüm yaşanması için kullanıyorlar.

Program için seçilen kadın yöneticiler ise program sayesinde etkisi yüksek iş liderleriyle iletişim ve ilişki kurma fırsatı bulurken, kariyerlerinde yönetim kurulu adaylığı yönünde önemli bir rehberlik alıyorlar. Ayrıca, kurumsal yönetim ilkeleri ile yönetim kurulu üyelerinden beklentilerle ilgili bilgilerini de artırarak ve mentorları kanalıyla yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilmelerine katkıda bulunacak iletişim ağlarını genişletiyorlar..

Bilgi için: www.yonetimkurulundakadin.com/TR
Capitol Ogilvy PR, Diğdem Oğuz +90 (212) 339 8394, digdem.oguz@ogilvy.com


27 Haziran 2012 – Yıldız Holding

Yönetim Kurullarında Daha Çok Kadın İçin Şirketlerarası Mentorluk Programı”na katılan kadın yöneticiler, Murat Ülker ev sahipliğinde bir araya geldi

Murat Ülker: Yönetim Kurulları’nda daha çok kadın yönetici olmalı”

Praesta Türkiye tarafından Forbes Türkiye işbirliği ile başlatılan, Yönetim Kurullarında Daha Çok Kadın İçin Şirketlerarası Mentorluk Programı” çerçevesinde programa seçilen 40 kadın yönetici Godiva'nın Yonetim Kurulu Danışmanı Rose Marie Bravo ile soylesi cercevesinde ilk kez bir araya geldi. Yıldız Holding Yönetim Kurlu Başkanı Murat Ülker, “Tüketicilerin % 50’si kadın olduğu için yönetim kurullarındaki kadın sayısı da artmalı” dedi.

Türk iş dünyası tarafından, işgücü potansiyelinin daha fazlasını kullanmak, yönetim kademelerinde ‘kadın perspektifinden daha fazla yararlanmak’ ve Türkiye’deki şirketlerin karar verici koltuklarındaki kadınların sayısını artırmak üzere başlatılan Yönetim Kurullarında Daha Çok Kadın İçin - Şirketlerarası Mentorluk Programı” kapsamındaki ilk gelisim toplantısi, Yıldız Holding ev sahipliğinde Rose Marie Bravo ile gerçekleşti.
 
Yıldız Holding ve Datateknik’in sponsorluğunda hayata geçirilen programın gelisim toplantilarinin basladigi bu aşamasında yönetim kurulu koltuklarına hazırlanan mentiler dün ilk kez, Yıldız Holding’in Çamlıca’daki Merkez Binası’nda bir araya geldi. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Programın mentorlarından Murat Ülker, yaptığı acilis konuşmasında yönetim kurullarında daha fazla kadın görmek istediğini ifade etti ve şunları söyledi.  "Tüketicilerimizin en az %50’si kadın iken yönetim kurullarında temsil edilmemelerini düşünemiyorum. Kadınların empati düzeyleri, bütünsel yaklaşım kabiliyetleri ve sezgileri çok gelişmiş ve bu yetenekleriyle iş dünyasında çok etkili olabilirler” dedi ve “Yönetim Kurullarında Daha Çok Kadın İçin - Şirketlerarası Mentorluk Programı”nın hem mentorlar hem de metniler için çok değerli olduğunu dile getirdi.

Gelisim toplanyilarinin ilk konugu olan ve Estee Lauder, Tifany, Burberry, Saks Fifth Avenue, Godiva gibi dünyanın en önemli moda markalarıyla perakende şirketlerinde, CEO/yönetim kurulu üyesi gibi çeşitli görevlerde bulunan Rose Marie Bravo da deneyimlerini mentilerle paylaştı. “Yönetim Kurullarında Daha Çok Kadın İçin - Şirketlerarası Mentorluk Programı”nda mentor olarak da yer alan Bravo, “Eğer yaptığınız işi seviyorsanız, işinizde çok iyi olursunuz. Kadınların ürünlerle ilgili içgüdüleri çok değerli ve bunu değerlendirmek gerekir” dedi. İş yaşamından örnekler veren Bravo, katılımcılara iş yaşamlarında etik değerlerden taviz vermemelerini, kendilerini duygularla değil olgularla ifade etmeleri, fazla duygusallaşmadan ikna edici olmayı öğrenmelerini tavsiye etti.

“Yönetim Kurullarında Daha Çok Kadın İçin - Şirketlerarası Mentorluk Programı” nüfusun yarısını oluşturan kadınların, karar mercilerine ulaşmasının önündeki sistemsel engelleri kaldırmayı amaçlıyor. İlk kez 2004 yılında İngiltere'de başlayan ve dünyaya yayılan bu programda, ülkelerin en önde gelen şirketlerinin yönetim kurulu başkanları, yüksek potansiyelli kadın yöneticilere mentorluk yapıyor.

Türkiye’de ilk kez bu yıl gerçekleştirilen program, kadın profesyonellerin iş dünyasının önde gelen yöneticilerinden oluşan mentorların desteği ile tecrübe kazanmasına katkıda bulunmayı ve zirve yolundaki en büyük engellerden biri olan önyargıların yıkılması için kamuoyunda farkındalık yaratmayı hedefliyor. “Yönetim Kurullarında Daha Çok Kadın İçin - Şirketlerarası Mentorluk Programı” bu hedefle, Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin kurucularını, yönetim kurulu başkanlarını ve liderlerini; eğitimli, başarılı ve yüksek potansiyelli kadın yöneticileriyle bu mentorluk platformunda buluşturuyor.

Program çerçevesinde her mentor eşleştirildiği bir kadın yöneticiye; yönetim kurulunda görev almanın inceliklerini öğrenmesi konusunda bir yıl süresince ikişer saatlik 10 toplantı aracılığıyla rehberlik edecek, tecrübe eksikliğini ortadan kaldırmak için deneyimlerini paylaşacak.  Mentor rolünü üstlenen iş liderleri bu proje ile yönetim kurulu üyeliği yolunda, çeşitliliği yüksek bir yetenek havuzunun oluşmasına katkı sağlarken, bilgi, tecrübe ve birikimlerini, iş dünyasında ve toplumda önemli bir dönüşüm yaşanması için kullanacaklar.
Program için seçilen kadın yöneticiler ise program sayesinde  etkisi yüksek iş liderleriyle iletişim ve ilişki kurma fırsatı bulurken,  kariyerlerinde yönetim kurulu adaylığı yönünde önemli bir rehberlik alacaklar. Ayrıca,  kurumsal yönetim ilkeleri ile yönetim kurulu üyelerinden beklentilerle ilgili bilgilerini de artıracak ve mentorları kanalıyla yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilmelerine katkıda bulunacak iletişim ağlarını genişletmiş olacaklar.

Bilgi için: www.yonetimkurulundakadin.com/TR
Capitol Ogilvy PR, Diğdem Oğuz +90 (212) 339 8394, digdem.oguz@ogilvy.com

 
mentor