Lisan :  Türkçe     English
 

Biz Kimiz

ELİF ŞANSAL

"Koçluk süreci bireylerin kendileri için hedefler belirlemelerini, bu hedeflere ulaşmak için ihtiyaçlari olan kaynaklara ulaşmalarını, karşılaştıkları zorlukları aşmak üzere yöntemler geliştirmelerini ve bu süreci desteksiz yönetebilmelerini amaçlar"

Elif Şansal üst düzey insan kaynakları yöneticiliği ve yönetici koçluğu konusundaki deneyimlerini birleştirerek bireylerin ve kurumların gelişim sürecine eşlik eder. Koçluk çalışmalarında iletişim, performans ve stratejik yönetim konularına odaklanır.


Deneyim

Başta İnsan Kaynakları olmak üzere kurumsal iletişim ve idari fonksiyonların yönetimi konusunda uzun yıllar üst düzey yöneticilik yapmış ve icra kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

Profesyonel kariyerine lojistik sektöründe insan kaynakları alanında çalışsarak başlamıştır. Daha sonra finans sektörünün öncü şirketlerinden Finans Yatırım’a insan kaynakları biriminin kurulması ve fonksiyonların yerleştirilmesi amacıyla katılmıştır.
Finans Yatırım’da başta insan kaynakları olmak üzere kurumsal iletişim ve idari kadroların yönetiminde onbeş yıl görev yapmıştır. Genel müdür yardımcısı ve icra kurulu üyesi olarak satınalma ve yeniden yapılanmaların sonucunda yeni stratejilerin belirlenmesi ve uygulanması konusunda aktif olarak görev almıştır. İnsan kaynakları uygulamaları konusunda geliştirmiş olduğu uygulamalarla Finans Yatırım, bankacılık ve finans sektöründe çalışan bağlılığı konusunda dereceye giren ilk türk şirketi olmuştur.

2004 yılında koçluk konusunda çalışmalarına baslamış şirket içinde bireysel ve grup koçluğu çalışmalarına moderatörlük yapmış hem danışan hem de şirketiçi koç olarak görev almıştır.

2013 yılında ICF (Uluslararası Koçluk Federasyonu) tarafından akredite edilmiş olan koçluk okullarından olan CTI’in (Coaching Training Institude) koçluk eğitimini tamamlamıştır.


Eğitim
CTI Co-Active Coaching, Elemental V
M.B.A, Yonetim ve Organizasyon,
Marmara Üniversitesi
İnsan Kaynakları Uzmanlığı,
Boğaziçi Üniversitesi
M.A. İktisat, İstanbul Üniversitesi

 

Diğer Sorumluluklar
Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF),
Avrupa Yönderlik ve Koçluk
Konseyi (EMCC) ve
Peryön (Personel Yönetimi Derneği)
üyesidir.T: +90 212 368 80 32   
E: elif.sansal@praesta.com

     

 


Hande Yaşargil Lloyd Denton  
Oya Görgülü
Caroline Fattal Fakhoury  
Begüm Dilmen Len Andrieux  
Nazlı Özek Ebru Çapa   
Dr. A Kemal Tuğcu Mine Görgün  
Serdar Sözeri Elif Şansal  
Deniz Ceylan Kılıçlıoğlu Gülruh Turhan  
   
 
 
mentor