Lisan :  Türkçe     English
 

Biz Kimiz

DENİZ CEYLAN KILIÇLIOĞLU

“Değişim içten başlar. Koçluk bireylerin iç dünyalarına dokunarak değişimi başlatan güçlü bir araçtır”

Koçluk yeniçağın yönetim modeli için vazgeçilmezdir. Günümüzde rekabette üstünlüğü sağlayan, değer yaratmaktır ve değeri yaratan da insandır. Koçluk iş insanlarının, öz değerlerinin, potansiyel güçlerinin ve enerjilerinin farkına varmalarını sağlar. Potansiyeli gerçekleştirmek üzere eyleme geçmeleri için yüreklendirir.

Yöneticiler için iş yönetimi kadar ilişki yönetimi de yaşamsaldır. Güçlü ve başarılı yöneticilere baktığımızda, onların kendini ve ekibini en iyi tanıyanlar olduklarını görürüz.Deneyim

Deniz Ceylan Kılıçlıoğlu iş dünyamızın personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçişinin ilk adımlarını görerek 1994 yılında reklam pazarlama departmanında görev aldığı Hürriyet Gazetesi üst yönetimine bir insan kaynakları eki yayınlama fikrini sunmuş ve projeyi hayata geçirmiştir.

Uzun yıllar Hürriyet'in prestij ürünü olan İnsan Kaynakları Gazetesi'nin marka yönetimi, müşteri ve ajans ilişkileri yönetimi, iş geliştirme, pazarlama ve satışından sorumlu yönetici olarak insan kaynakları yönetiminin değişimine ve dönüşümüne katkı sağlamıştır.

2002'de mevcut görevinin yanı sıra Hürriyet Grubu'nun insan kaynakları sitesinin de satış ve pazarlama sorumluluğunu almıştır. 2005 yılında gazetedeki görevlerini devrederek www.yenibiris.com (Yenibir İnsan Kaynakları Hizmetleri A.Ş)‘nin Kurucu Genel Müdürlüğü'nü üstlenmiş, pazarlama, satış, ürün, içerik, iş geliştirme ve bilgi sistemleri departmanlarından oluşan geniş bir ekibi Haziran 2010'a kadar başarıyla yönetmiştir. Bu tarihten sonra iş yaşamına koç, mentor, danışman ve sivil toplum gönüllüsü olarak devam etmektedir.

ICF ( Internatinal Coach Fedaration ) Türkiye Şubesi'nin yenibiris.com ile gerçekleştirdiği ve halen devam eden "Mutlu Gelecek" projesinin mimarıdır. Proje, iş dünyasında geniş kitlelerin koçlukla tanışmasını ve koçluk almayı deneyimlemesini sağlamıştır.

Yurtiçi ve yurtdışında pek çok eğitim, seminer ve konferansa dinleyici ve konuşmacı olarak katılmıştır.

 

Eğitim

Koçluğun Bilimi ve Sanatı, Çözüm Odaklı Koçluk, Erickson Coaching Institute, 2007

NLP Practitioner, Bennett/Stellar University, Michael A. Bennett, 2003

Boğaziçi Üniversitesi, Stratejik Yönetim Programı, Pazarlama Modülü, 2000

London School of Public Relations, 1998

İletişim Fakültesi, İstanbul Üniversitesi 1991
 

Diğer Sorumluluklar

2002 yılından bu yana Koruncuk, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı'nda mütevelli heyeti üyesi olarak gönüllü çalışmalarına devam etmektedir.

T: +90 212 368 80 32-33  
E: deniz.ceylankiliclioglu@praesta.com

 


Hande Yaşargil Lloyd Denton  
Oya Görgülü
Caroline Fattal Fakhoury  
Begüm Dilmen Len Andrieux  
Nazlı Özek Ebru Çapa   
Dr. A Kemal Tuğcu Mine Görgün  
Serdar Sözeri Elif Şansal  
Deniz Ceylan Kılıçlıoğlu Gülruh Turhan  
   

 

 
 
mentor